.

مهاجرت از طریق کبک

 

کبک با وسعتی تقریباً برابر ایران بزرگترین و از نظر جمعیت دومین ایالت کانادا به شمار می آید. زبان رسمی کبک فرانسه و بزرگترین شهر آن مونترال است. مونترال بزرگترین شهر فرانسه زبان جهان پس از پاریس می باشد. ضمن اینکه این شهر تعداد بسیار زیادی جمعیت انگلیسی زبان نیز دارد. کبک پس از اُنتاریو مهمترین قطب صنعتی کانادا به شمار میرود و بسیاری از صنایع و معادن کانادا در این ایالت قرار دارند. شهر کبک پایتخت ایالت کبک از جمله قدیمی ترین شهرهای کانادا و تنها شهر آمریکای شمالی است که با توجه به معماری استثنایی و جاذبه های طبیعی آن در سال 1985 از سوی یونسکو به عنوان میراث فرهنگی بشری انتخاب گردیده. کبک آب و هوایی چهار فصل و زمستانهایی سرد و برفی دارد. با توجه به شرایط گذشته کانادا، کبک تنها ایالتی است که به صورت مستقل دارای بخش مهاجرت بوده و برای افرادی که آشنایی کافی با زبان فرانسه دارند مقصد مناسبی جهت اقامت در کانادا به شمار می آید. شرایط مهاجرت به این ایالت متغیر بوده و نسبت به شرایط تحصیلی و شغلی متقاضیان سنجیده می شود.

مهمترين مسئله در مهاجرت به كبك تسلط به زبان فرانسه و گروه شغلي مي باشد . ميزان تسلط به زبان فرانسه بايد در حدي باشد كه بتوانيد در مصاحبه به زبان فرانسه جوابهاي سئوالهاي آفيسر را بدهيد البته به آفيسر هم بستگي دارد در حال حاضر آفيسر هايي كه درسفارت و هتل روتانا مصاحبه مي كنند خيلي خوب هستند به غير از دو تاشون كه رفتار بدي هم دارن . با اين حال كه در سايت كبك نوشته براي اثبات مدرك TEF يا TCF داشته باشيد اما اجباري نشده است و اگر از پس مصاحبه بر بياييد قبول مي شويد .

توضيحات كلي در ارتباط با مهاجرت به كبك :
- از طريق سرمايه گذاري :
كه معادل 400000 دلاركانادا قابل برگشت به مدت 5 سال در اختيار دولت كبك قرار مي گيرد و سپس به شما برگردانده مي شود ويا از طريق پرداخت 120000دلار كانادا كه غير قابل برگشت است به اين صورت كه اين مبلغ سود 5 ساله 400000دلار است كه بانك متقبل مي شود وبه جاي شما پرداخت مي كند .

كارگر ماهر
در اين روش بر خلاف فدرال در مرحله اول بايد كليه مدارك لازم Supporting Documents به همراه فرمها و مبلغ پروسس كه براي نفر اصلي 390دلار و نفرهاي بعدي هركدام 150 دلار كانادا مي باشد، ارسال شود. البته بعد از قبولي در مصاحبه بايد پروسس في دولت فدرال هم پرداخت شود .
اگر در نظر دارید به عنوان نیروی کار ماهر منتخب کبک به کانادا مهاجرت کنید، باید ابتدا برای دریافت "گواهی انتخاب" (Certificate of Selection یا Certificat de Sélection du Québec ) از طریق دولت کبک اقدام نمایید. این گواهی یک مدرک رسمی و نشان دهنده آن است که دولت استان کبک شما را برای مهاجرت به این استان انتخاب کرده است.
پس از آنکه توسط استان کبک انتخاب شدید و گواهی انتخاب کبک را دریافت داشتید برای کسب اقامت دائم کانادا باید اقدام به تشکیل پرونده بر اساس قوانین مهاجرت و شهروندی کانادا ( CIC ) نمایید. نظر نهایی در خصوص پرونده شما را یک افسر مهاجرت بر اساس قوانین این کشور در زمان تشکیل پرونده خواهد داد.

نحوه امتياز بندي براي مهاجرت از طريق تخصص كاري براي استان كبك به شرح زير است.


براي مجردها بايد حداقل 60 امتياز و متاهل ها حداقل 68 امتياز بگيرد.
• تحصيلات حداكثر 29 امتياز
• پيشنهاد كاري از كبك حداكثر 10 امتياز
• سوابق كاري حداكثر 9 امتياز
• سن حداكثر 18 امتياز
• توانائي زبان فرانسه و انگليسي حداكثر 22 امتياز
• داشتن خانواده در كبك حداكثر 9 امتياز
• امتيازهاي همسر حداكثر 18 امتياز
• تعداد بچه ها حداكثر 8 امتياز
• توانايي مالي حداكثر 1 امتياز
• تطابق حداكثر 8 امتياز كه توسط آفيسر داده مي شود

توضيحات هر بخش از موارد بالا

امتياز فرزندان :
• براي هر بچه 12 ساله و كمتر 4 امتياز
• هر بچه 13 تا 21 ساله 2 امتياز
• حداكثر امتياز 8 امتياز

امتياز سن :
• 18 تا 35 سال 18 امتياز
• 36 سال 14 امتياز
• 37 سال 10 امتياز
• 38 سال 6 امتياز
• 39 سال 4 امتياز
• 40 سال 2 امتياز
• 41 سال تا 50 سال 0 امتياز
حداكثر 18 امتياز

امتياز تحصيلات :
• ديپلم نظري دبيرستان 2 امتياز
• ديپلم فني و حرفه اي 6 امتياز
• ديپلم يا معادل آن از كبك 6 امتياز
• فوق ديپلم رشته هاي عمومي با حداقل 2 سال تحصيلات تمام وقت 4 امتياز
• فوق ديپلم رشته هاي فني با حداقل 1 سال تحصيلات تمام وقت 6 امتياز
• فوق ديپلم رشته هاي فني با حداقل 2 سال تحصيلات تمام وقت 8 امتياز
• فوق ديپلم رشته هاي فني با حداقل 3 سال تحصيلات تمام وقت 10 امتياز
• ليسانس با حداقل تحصيلات 3 سال يا بيشتر به صورت تمام وقت 11 امتياز
• فوق ليسانس 13 امتياز
• دكترا 13 امتياز
• تخصص دوم 9 امتیاز
حداكثر 13 امتياز

پيشنهاد استخدام معتبر :
• پيشنهاد استخدام معتبر در نواحي اصلي مونترال 5 امتياز
• پيشنهاد استخدام معتبر در خارج از نواحي اصلي مونترال 10 امتياز
حداكثر 10 امتياز

كفايت مالي :
اگر متقاضي در اين دسته امتياز كمتر از 1 بگيرد خود به خود رد مي شود.
داشتن يك قرارداد كاري 1 امتياز

سوابق كاري :
• كمتر از 6 ماه 0 امتياز
• 6 تا 11 ماه 2 امتياز
• 12 تا 23 ماه 4 امتياز
• 24 تا 35 ماه 6 امتياز
• 36 تا 47 ماه 7 امتياز
• 48 ماه يا بيشتر 9 امتياز
• حداكثر 9 امتياز

توانائي زبان :
زبان فرانسه :
• شفاهي 0 تا 16 امتياز
• كتبي 0 امتياز
زبان انگليسي :
• شفاهي 0 تا 6 امتياز
• كتبي 0 امتياز

اقامت و خانواده :
حداكثر 6 امتياز
داشتن خانواده در كبك كه حتما بايد مقيم و يا شهروند باشند در كانادا )
• همسر 3 امتياز
• پسر يا دختر ، پدر يا مادر، خواهر يا برادر ، پدر بزرگ يا مادر بزرگ ، 3 امتياز
• عمو ، عمه ، خاله ، دائي ، پسر خواهر يا برادر ، دختر خواهر يا برادر ، 0 امتياز
حداكثر 3 امتياز

مشخصات همسر :
1- تحصيلات :
• ديپلم كلي دبيرستان 0 امتياز
• ديپلم فني و حرفه اي 3 امتياز
• فوق ديپلم رشته هاي عمومي با حداقل 2 سال تحصيلات تمام وقت 1 امتياز
• فوق ديپلم رشته هاي فني با حداقل 1 تا 2 سال تحصيلات تمام وقت 2 امتياز
• فوق ديپلم رشته هاي فني با حداقل 3 سال تحصيلات تمام وقت 3 امتياز
• تحصيلات دانشگاهي 3 امتياز
حداكثر 3 امتياز

2- تجربه كاري :
• كمتر از 6 ماه 0 امتياز
• 6 تا 11 ماه 2 امتياز
• 12 تا 23 ماه 4 امتياز
• 24 تا 35 ماه 6 امتياز
• 36 تا 47 ماه 7 امتياز
• 48 ماه يا بيشتر 9 امتياز
حداكثر 9 امتياز

3- سن :
• 18 سال تا 35 سال 3 امتياز
• 36 و 37 و 38 سال 2 امتياز
• 39 و 40 سال 1 امتياز
• 41 تا 50 سال 0 امتياز
حداكثر 3 امتياز

4- توانائي زبان همسر :
زبان فرانسه :
• شفاهي 0 تا 6 امتياز
• كتبي 0 امتياز

جدول جدید امتیازبندی از 14 اکتبر 2009 به شرح زیر است:

حداکثر ۱۶ امتیاز(۱۸ تا ۳۵ سال ۱۶ امتیاز- ۳۶ سال ۱۴ امتیاز - ۳۷ سال ۱۲ امتیاز - ۳۸ سال ۱۰ امتیاز - ۳۹ سال ۸ امتیاز - ۴۰ سال ۶ امتیاز - ۴۱ ۴ امتیاز- ۴۰ سال ۲ امتیاز - ۴۳ و بالاتر ۰ امتیاز)

سن متقاضی

حداکثر ۲۲ امتیاز (ایجاد ارتباط گفتاری و شنیداری به زبان فرانسه تا ۱۶ امتیاز - ایجاد ارتباط گفتاری و شنیداری به زبان انگلیسی تا ۶ امتیاز)

آشنایی با زبان فرانسه و انگلیسی

تا ۲۸ امتیاز (تحصیلات آکادمیک تا ۱۲ امتیاز- رشته های مورد نیاز تا ۱۶ امتیاز)

تحصیلات دانشگاهی و آموزشهای فنی و حرفه ای

تا ۱۶ امتیاز (تحصیلات ۳ امتیاز، رشته مورد نیاز ۴ امتیاز، تجربه کار ۰ امتیاز، سن ۳ امتیاز، زبان ۶ امتیاز)

سن، تحصیلات، سطح زبان و تجربه کاری همسر

حداکثر ۸ امتیاز (کمتر از ۶ ماه ۰ امتیاز - ۶ تا ۲۳ ماه ۴ امتیاز - ۲۴ تا ۴۷ ماه ۶ امتیاز - ۴۸ ماه و بیشتر ۸ امتیاز)

تجربه کاری

حداکثر۸ امتیاز(تحصیل به مدت یک ترم تحصیلی ۵ امتیاز - دو ترم تحصیلی ۵ امتیاز - کار در کبک حداقل ۳ ماه ۵ امتیاز - کار در کبک به مدت ۶ ماه ۵ امتیاز - سفر به کبک برای بیش از ۲ هفته و کمتر از سه ماه ۱ امتیاز و برای بیش از سه ماه ۲ امتیاز - داشتن بستگان درجه اول شامل پدر، مادر، پدر بزرگ، مادربزرگ، فرزند، نوه، خواهر یا برادر در کبک ۳ امتیاز)

تجربه زندگی در کبک و یا داشتن بستگانی که در این استان زندگی می کنند

حداکثر ۸ امتیاز (برای فرزندان زیر ۱۲ سال هر فرزند ۴ امتیاز - برای فرزندان ۱۳ تا ۲۱ سال هر فرزند ۲ امتیاز)

فرزندان

 

 

حداکثر ۱۰ امتیاز (پیشنهاد کار در محدوده مونترآل ۶ امتیاز - سایر نقاط کبک ۱۰ امتیاز)

پیشنهاد کار معتبر در کبک

حداکثر ۶ امتیاز (با توجه به وضعیت متقاضی توسط افسر مهاجرت تعیین می گردد)

قابلیت انطباق

حداکثر ۱ امتیاز (دریافت این امتیاز الزامی است و در صورت تامین مبلغ حداقل برای شروع زندگی در کبک در نظر گرفته می شود)

امکان تامین مالی خود در کبک

برای متاهلین حداکثر ۱۲۳ امتیاز برای مجردین ۱۰۷ امتیاز

جمع کل امتیازات

مجرد ۵۵- متاهل ۶۳

امتیاز لازم برای قبولی

 منبع:سایت ایرانتو

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:10  توسط گلاویژ  |